?!DOCTYPE html> 热能中心介绍 - 常州市上能锅炉有限公?/title> <meta name="applicable-device" content="pc,phone"/> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-transform"/> <meta name="MobileOptimized" content="width"/> <meta name="HandheldFriendly" content="true"/> <meta name="Keywords" content=""> <link href="/template/YXX0001/css/style.css" rel="stylesheet" type="text/css"> <link href="/template/YXX0001/css/nei.css" rel="stylesheet" type="text/css"> <script type="text/javascript" src="/template/YXX0001/js/jquery-1.8.0.min.js"></script> <script language="javascript" src="/template/YXX0001/js/slide.js"></script> <script type="text/javascript" src="/template/YXX0001/js/jquery.superslide.2.1.1.js" /></script> <script type="text/javascript" src="/template/YXX0001/js/public.js"></script> <script type="text/javascript" src="/template/YXX0001/js/sdmenu.js"></script> <script type="text/javascript" src="/template/YXX0001/js/foucsbox.js" ></script> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-transform" /> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-siteapp" /> </head> <body> <div style="position:fixed;left:-9000px;top:-9000px;"></div> <div class="pageTop"> <div class="paTBox"> <div id="demo1p" class="ttop"> <div id="indemo1p"> <div id="demo1p1"> <p>常州市上能锅炉有限公怸业制造导热a?导热油加热炉,燃气导热沚w?燃气导热油炉,燃气导热油加热炉,熔盐加热?燃气熔盐?燃气熔盐加热?热能中心,热能中心成套解决ҎQ这些品优势多,锅炉寿命?燃料?h实惠.真诚的期待与你合作共赢?/p> </div> <div id="demo1p2"></div> </div> </div> <div class="Fptline"> <p> <script type="text/javascript" src="http://home.nestcms.com/27511/stat/"></script> </p> </div> <div class="Sptline"> <a href="/" title="常州市上能锅炉有限公? rel="nofollow"><img src="/uploads/logo/20191015015714.png" alt="常州市上能锅炉有限公? class="logo"></a> <dl> <dd>服务热线Q?/dd> <dt>0519-82052399</dt> </dl> </div> </div> </div> <div class="nav"> <div class="navBox" id="navmenu"> <ul class="menu"> <li class="mainlevel libh"> <a href="/" title="首页" rel="nofollow">首页</a> </li> <li class="mainlevel"> <a href="/about/" title="上能锅炉" rel="nofollow" class="navList">上能锅炉</a> </li> <li class="mainlevel"> <a href="/rqdryl/" title="燃气导热油炉" rel="nofollow" class="navList">燃气导热油炉</a> </li> <li class="mainlevel"> <a href="/rqryl/" title="燃气熔盐? rel="nofollow" class="navList">燃气熔盐?/a> </li> <li class="mainlevel"> <a href="/rnzx/" title="热能中心" rel="nofollow" class="navList">热能中心</a> </li> <li class="mainlevel"> <a href="/about/about13.html" title="技术服? rel="nofollow" class="navList">技术服?/a> </li> <li class="mainlevel"> <a href="/about/about14.html" title="成功案例" rel="nofollow" class="navList">成功案例</a> </li> <li class="mainlevel"> <a href="/news/" title="新闻动? rel="nofollow" class="navList">新闻动?/a> </li> <li class="mainlevel"> <a href="/contact/" title="联系我们" rel="nofollow" class="navList">联系我们</a> </li> </ul> </div> </div> <div class="ban"> <div class="banPa"> <div id="foucsBox"> <ul class="imgCon"></ul> <div class="foucs"></div> </div> <script type="text/javascript"> imgLink = new Array(); picarr = new Array(); textarr = new Array(); var swf_width=1920; var swf_height=500; var files = ""; var links = ""; var texts = ""; picarr[1] = "/uploads/link/20200825105716.jpg"; picarr[2] = "/uploads/link/20200825105733.jpg"; picarr[3] = "/uploads/link/20200825105743.jpg"; imgLink[1] = "javascript:void(0)"; imgLink[2] = "javascript:void(0)"; imgLink[3] = "javascript:void(0)"; for(i=1;i<picarr.length;i++){ if(files=="") files = picarr[i]; else files += "|"+picarr[i]; $(".imgCon").append(" <li><a target='_blank'><img src="+picarr[i]+" /></a></li>");//调用后台囄 } for(i=1;i<imgLink.length;i++){ if(links=="") links = imgLink[i]; else links += "|"+imgLink[i]; $(".imgCon").find("a").attr("href",imgLink[i]);//调用后台链接 } for(i=1;i<textarr.length;i++){ if(texts=="") texts = textarr[i]; else texts += "|"+textarr[i]; } </script> </div> </div> <div class="main"> <div class="main_left"> <div class="leftitem"> <div class="tit"> 栏目D </div> <div class="cates"> <dl> <dt> 燃气熔盐炉新闻资? </dt> <dd> <a href="/news/gsdt/" title="公司动?>公司动?/a> </dd> <dd> <a href="/news/ctjjfa/" title="成套解决Ҏ">成套解决Ҏ</a> </dd> <dd> <a href="/news/rqdrygl/" title="燃气导热沚w?>燃气导热沚w?/a> </dd> <dd> <a href="/news/rqryjrl/" title="燃气熔盐加热?>燃气熔盐加热?/a> </dd> <dd> <a href="/news/hydt/" title="行业动?>行业动?/a> </dd> <dd> <a href="/news/cjhd/" title="常见回答">常见回答</a> </dd> <dd> <a href="/news/rnzx/" title="热能中心">热能中心</a> </dd> <dd> <a href="/news/rqzqgl/" title="燃气蒸汽锅炉">燃气蒸汽锅炉</a> </dd> </dl> </div> </div> <div class="leftitem"> <div class="tit"> 重点案例 </div> <div class="tcp"> <a href="/supply/70.html" title="燃气导热沚w炉的生工艺"> <img src="http://cmsimgshow.zhuchao.cc/27511/201910171458291352751193519.png?path=www.bucucu.com/uploads/cp/201910171458291352751193519.png" alt="燃气导热沚w炉的生工艺" title="燃气导热沚w炉的生工艺" /> <p>燃气导热沚w炉的生工艺</p> </a> </div> <div class="tcp"> <a href="/supply/69.html" title="燃气导热沚w炉技术解x?> <img src="http://cmsimgshow.zhuchao.cc/27511/201910171454160732751193057.png?path=www.bucucu.com/uploads/cp/201910171454160732751193057.png" alt="燃气导热沚w炉技术解x? title="燃气导热沚w炉技术解x? /> <p>燃气导热沚w炉技术解x?/p> </a> </div> </div> <div class="leftitem"> <div class="tit"> 联系我们 </div> <div class="lianxi"> <dl> <dt> <div>服务热线</div> <div class="telx">0519-82052399</div> </dt> <!--大类--> <dd> 电话Q?3815029577 </dd> <dd> 邮箱Q?a rel="nofollow" href="mailto:13815029577@163.com">13815029577@163.com</a> </dd> <dd> 地址Q江苏省常州市新北区西夏墅丽江\50? </dd> </dl> </div> </div> </div> <div class="main_right"> <div class="sitemap"> 当前位置Q?a href="/">首页</a> > <a href="/news/rnzx/">热能中心</a> > 详细内容 </div> <div class="content"> <h1 class="news_xaingxi">热能中心介绍</h1> <div class="news_author"> 来源Q?a href='http://www.bucucu.com/news/216.html'>http://www.bucucu.com/news/216.html</a> 发布日期Q?019-10-16 </div> <p> <p> 人造板企业?a href="http://www.bucucu.com/rnzx/" target="_blank">热能中心</a>是以企业生q程中所产的工业废料、锯木、切片、树皮、木屑以及砂光粉{作Z要燃料经燃烧炉燃烧而生的能(如热风,热aQ蒸汽等多种热蝲体)供给企业生用热的热能供l设备风冷阶梯式往复炉排燃烧炉是热能中心的主要关键讑֤Q我公司生的燃烧炉QYGW 往复炉排方型燃木质废料有机热载体炉)燃烧pȝ采用液压斜推料往复炉排,风冷为炉排的冷却方式Q炉排片均采用?1100℃的耐高温合金钢_ֈ而成Q适用于木质废料及U杆废料的燃烧,砂光_用风冷喷嘴通过高压风机喷入 </p> <p> <img style="max-width:100%;" src="/uploads/image/20191016/20191016160455_1821.jpg" alt="" /> </p> <p> <b>四个喷嘴以切U方向喷烧,在炉内Ş成涡旋火焎ͼ以增加砂光粉的燃烧行E和扰劢紊流Q砂光_完全燃,同时带入的砂粒Q砂光带p的)沉降在绝热炉膛内Q以增加后部除尘效果</b><img style="max-width:100%;" src="/uploads/image/20191016/20191016160455_3383.jpg" alt="" /> </p> <p> <b>颗粒状燃料(板边、树皮、丌合格木片{)Q通过皮带上料机送进炉前料斗Q进入炉排通过液压装置推入炉膛Q此Ӟ往复炉排将推劢燃料前进、使炉排面上Ş</b><img style="max-width:100%;" src="/uploads/image/20191016/20191016160455_5258.jpg" alt="" width="640" height="461" title="" align="" /> </p> <p> <br /> </p> <p> <br /> </p> <p class="MsoNormal"> <b>成均匀的火床。往复炉排由数组固定炉排和活劢炉排组成,zd炉排由液压推劢Q炉排行E和往复次数可Ҏ丌同的燃烧情况作调整。炉排有一个不水^?</b><b>20</b><b></b><b>的倾角Q燃料在zd炉排的作用下逐渐向炉后移劢,再扰劢中逐步燃烧臛_。燃烧所需I气由鼓风机送入炉排各风室,通过上的孔和风槽进入炉内,以保正燃烧所需的氧气,各风室设有调节风门,可根据丌同燃烧阶D|需的空气量q行调节配风?/b> </p> <p class="MsoNormal"> <b>q是q </b><b>10</b><b> </b><b>?</b><b>m</b><b>3</b><b> </b><b>中密度纤l板厂热能中心工计方案?/b><b>本系l具有高效(</b><b>η?/b><b>95%</b><b>Q节能、环保、自劢化E度高等特点Q已l成Zh造板刉业的优质供热方案,</b> </p> <p> <br /> </p> <img style="max-width:100%;" src="/uploads/image/20191016/20191016160455_6977.jpg" alt="" width="640" height="340" title="" align="" /> <p class="MsoNormal" style="margin-left:6.0pt;"> <b>热能中心是由燃料输送系l,燃料q料pȝQ燃烧系l, 热apȝQ蒸汽系l, 烟气pȝ及控制系l等几大部分l成<span></span></b> </p> <p class="MsoNormal"> <span> </span><b>为满生产能力ؓ </b><b>20000</b><b>?/b><b>2000000M3/a</b><b> </b><b>人造板生U的用热需求,我公司可以提?</b><b>5-38Gcal/h</b><b> </b><b>能源工厂的设计制造,q进行指导安装和调试戒实行交钥匙工程?/b> </p> <p class="MsoNormal"> <span> </span><b>我公司愿不锅炉热能同行一道ؓ人造板生企业的用热设?/b><b>?/b><b>热能中心</b><b>?/b><b>的能效,</b> </p> <p class="MsoNormal"> <span> </span><b>环保Q发展作A献?/b> </p> <p> <br /> </p> <p> <img style="max-width:100%;" src="/uploads/image/20191016/20191016160455_9321.png" alt="" /> </p> <p> <br /> </p> <p class="MsoNormal"> 联系人:燃气导热沚w炉热能专?<span></span> </p> <p class="MsoNormal"> 芮经理:0519-82052399  </p> <p class="MsoNormal"> q关?a href="http://www.bucucu.com/" target="_blank">常州市上能锅炉有限公?/a>官网Q?</p> <p class="MsoNormal"> <a >www.czrfl.cn</a>     <a >www.rsdryl.com</a>   <a href="http://www.bucucu.com/">www.bucucu.com</a>  </p> <p> <br /> </p> <br/> <span class="add">请关注上能锅炉公司网站:<a href="http://www.bucucu.com" target="_blank">www.bucucu.com</a>,<a rel="nofollow" target="_blank">www.czrfl.cn</a>,<a rel="nofollow" target="_blank">www.rsdryl.com</a></span> </p> <div class="fanye"> <li><div>上一?<a href="217.html">人造板生U之热能中心的选择及注意事?/a></div> <div>下一?<a href="215.html">燃气导热油炉的相兛_容介l_探讨锅炉爆炸的原?/a></div> </li> <li>相关标签Q?a href='/key.aspx?k=%e7%83%ad%e8%83%bd%e4%b8%ad%e5%bf%83'>热能中心</a>,</li> </div> <div class="relate_list"> <div class="relateproduct relate"> <h4>相关产品Q?/h4> <div class="content"> <ul class="relate_p" class="product_list clearfix"> <li> <a rel="nofollow" href="/supply/48.html" title="热能中心成套解决Ҏ" class="img"> <img src="http://cmsimgshow.zhuchao.cc/27511/201910170900431982751182863.png?path=www.bucucu.com/uploads/cp/201910170900431982751182863.png" alt="热能中心成套解决Ҏ" width="120" height="96" /> </a> <h3> <a rel="nofollow" href="/supply/48.html" title="热能中心成套解决Ҏ">热能中心成套解决Ҏ</a> </h3> </li> <li> <a rel="nofollow" href="/supply/47.html" title="热能中心" class="img"> <img src="http://cmsimgshow.zhuchao.cc/27511/201910170900240892751142160.jpg?path=www.bucucu.com/uploads/cp/201910170900240892751142160.jpg" alt="热能中心" width="120" height="96" /> </a> <h3> <a rel="nofollow" href="/supply/47.html" title="热能中心">热能中心</a> </h3> </li> <li> <a rel="nofollow" href="/supply/46.html" title="燃气导热沚w炉技术解x? class="img"> <img src="http://cmsimgshow.zhuchao.cc/27511/201910170900070262751198024.png?path=www.bucucu.com/uploads/cp/201910170900070262751198024.png" alt="燃气导热沚w炉技术解x? width="120" height="96" /> </a> <h3> <a rel="nofollow" href="/supply/46.html" title="燃气导热沚w炉技术解x?>燃气导热沚w炉技术解x?/a> </h3> </li> </ul> </div> </div> <div class="relatenew relate"> <h4>相关新闻Q?/h4> <div class="content"> <ul class="relate_n" class="news_list clearfix"> <li> <a href="/news/217.html" title="人造板生U之热能中心的选择及注意事?>人造板生U之热能中心的选择及注意事?/a> <span class="fr">2019-10-16</span> </li> <li> <a href="/news/216.html" title="热能中心介绍">热能中心介绍</a> <span class="fr">2019-10-16</span> </li> </ul> </div> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="pageBotm"> <div class="pageDBox"> <div class="linkLine"> <img src="/template/YXX0001/images/linkname.jpg" alt="" title=""/> <div id="demo2p"> <div id="indemo2p"> <div id="demo2p1"> <p>常州市上能锅炉有限公怸业制?a href="http://www.bucucu.com/rqdryl/" title="燃a燃气导热沚w? target="_blank">燃a燃气导热沚w?/a>Q?a href="http://www.bucucu.com/rqdryl/Products_2.html" title="燃a燃气导热油炉" target="_blank">燃a燃气导热油炉</a>Q?a href="http://www.bucucu.com/rqdryl/Products_3.html" title="燃a燃气导热油加热炉" target="_blank">燃a燃气导热油加热炉</a>Q?a href="http://www.bucucu.com/rqryl/" title="燃a燃气熔盐? target="_blank">燃a燃气熔盐?/a>Q?a href="http://www.bucucu.com/rqryl/Products_2.html" title="燃a燃气熔盐加热? target="_blank">燃a燃气熔盐加热?/a>Q?a href="http://www.bucucu.com/rnzx/" title="热能中心" target="_blank">热能中心</a>Q?a href="http://www.bucucu.com/supply/48.html" title="热能中心成套解决Ҏ" target="_blank">热能中心成套解决Ҏ</a>q些产品优势多,锅炉寿命长,燃料省,h实惠.真诚的期待与你合作共赢?/p> </div> <div id="demo2p2"></div> </div> </div> </div> <p class="subNav"> <a href="/" title="首页" rel="nofollow">首页</a>| <a href="/about/" title="上能锅炉" rel="nofollow">上能锅炉</a>| <a href="/rqdryl/" title="燃气导热油炉" rel="nofollow">燃气导热油炉</a>| <a href="/rqryl/" title="燃气熔盐? rel="nofollow">燃气熔盐?/a>| <a href="/rnzx/" title="热能中心" rel="nofollow">热能中心</a>| <a href="/about/about13.html" title="技术服? rel="nofollow">技术服?/a>| <a href="/about/about14.html" title="成功案例" rel="nofollow">成功案例</a>| <a href="/news/" title="新闻动? rel="nofollow">新闻动?/a>| <a href="/contact/" title="联系我们" rel="nofollow">联系我们</a>| <a href="/sitemap.html" title="|站地图">|站地图</a>| <a href="/sitemap.xml" title="XML">XML</a> </p> <div class="pageDLine"> <p> <span>版权所?copy;www.bucucu.com (<a rel="nofollow" title="复制链接" href="javascript:copyURL();" target="_parent">复制链接</a>) <a rel="nofollow" href="http://www.bucucu.com"> 常州市上能锅炉有限公?/a></span> 备案P<a target="_blank" rel="nofollow">苏ICP?6068629?3</a><br> <span>电话Q?519-82052399</span>邮箱Q?a rel="nofollow" href="mailto:13815029577@163.com">13815029577@163.com</a><br> <span>地址Q江苏省常州市新北区西夏墅丽江\50?/span><br> 燃气导热油炉哪家好?供应订做多少钱?燃气熔盐炉怎么P诚信公司专业以批发h格大量现货提供燃油燃气导热a锅炉、燃气导热a锅炉、燃气熔盐加热炉、燃气导热a加热炉等品质优良的品及报hQ欢q来는产定Ӟ<br> <script type="text/javascript" src="http://home.nestcms.com/cmode/"></script> <script type="text/javascript" src="http://home.nestcms.com/year/2016-10-14/"></script> <script type="text/javascript">var cnzz_protocol = (("https:" == document.location.protocol) ? "https://" : "http://");document.write(unescape("%3Cspan id='cnzz_stat_icon_1278129178'%3E%3C/span%3E%3Cscript src='" + cnzz_protocol + "v1.#/z_stat.php%3Fid%3D1278129178%26show%3Dpic' type='text/javascript'%3E%3C/script%3E"));</script> Powered by<a title="企业pȝ" target="_blank" rel="nofollow">{l</a> </p> <img src="/template/YXX0001/images/ewm.jpg" alt="" class="ewm"> </div> </div> </div> <script> $(function() { var daohang = $('#daohang').find("li"); var cons = $("#cons").children("div"); daohang.bind("mouseover", function() { daohang.removeClass("specialLi"); var ind = $(this).index(); cons.hide(); cons.eq(ind).show(); $(this).addClass("specialLi"); }) }); </script> <script> <!-- var speed3=20; //数字大速度慢 var tab30=document.getElementById("demo1p"); var tab31=document.getElementById("demo1p1"); var tab32=document.getElementById("demo1p2"); tab32.innerHTML=tab31.innerHTML; function Marquee3(){ if(tab32.offsetWidth-tab30.scrollLeft<=0) tab30.scrollLeft-=tab31.offsetWidth else{ tab30.scrollLeft++; } } var MyMar3=setInterval(Marquee3,speed3); tab30.onmouseover=function() {clearInterval(MyMar3)}; tab30.onmouseout=function() {MyMar3=setInterval(Marquee3,speed3)}; --> </script> <script> <!-- var speed4=20; //数字大速度慢 var tab40=document.getElementById("demo2p"); var tab41=document.getElementById("demo2p1"); var tab42=document.getElementById("demo2p2"); tab42.innerHTML=tab41.innerHTML; function Marquee4(){ if(tab42.offsetWidth-tab40.scrollLeft<=0) tab40.scrollLeft-=tab41.offsetWidth else{ tab40.scrollLeft++; } } var MyMar4=setInterval(Marquee4,speed4); tab40.onmouseover=function() {clearInterval(MyMar4)}; tab40.onmouseout=function() {MyMar4=setInterval(Marquee4,speed4)}; --> </script> <a href="http://www.bucucu.com/">国产精品国产自线拍_成本人妻片无码中文字幕免费_丰满少妇a片按摩视频_人妻av无码专区久久_国产色秀视频在线播放</a> <a href="http://<spider>" target="_blank"><֩></a>| <a href="http://<spider>" target="_blank"><֩></a>| <a href="http://<spider>" target="_blank"><֩></a>| <a href="http://<spider>" target="_blank"><֩></a>| <a href="http://<spider>" target="_blank"><֩></a>| <a href="http://<spider>" target="_blank"><֩></a>| <a href="http://<spider>" target="_blank"><֩></a>| <a href="http://<spider>" target="_blank"><֩></a>| <a href="http://<spider>" target="_blank"><֩></a>| <a href="http://<spider>" target="_blank"><֩></a>| <a href="http://<spider>" target="_blank"><֩></a>| <a href="http://<spider>" target="_blank"><֩></a>| <a href="http://<spider>" target="_blank"><֩></a>| <a href="http://<spider>" target="_blank"><֩></a>| <a href="http://<spider>" target="_blank"><֩></a>| <a href="http://<spider>" target="_blank"><֩></a>| <a href="http://<spider>" target="_blank"><֩></a>| <a href="http://<spider>" target="_blank"><֩></a>| <a href="http://<spider>" target="_blank"><֩></a>| <a href="http://<spider>" target="_blank"><֩></a>| <a href="http://<spider>" target="_blank"><֩></a>| <a href="http://<spider>" target="_blank"><֩></a>| <a href="http://<spider>" target="_blank"><֩></a>| <a href="http://<spider>" target="_blank"><֩></a>| <a href="http://<spider>" target="_blank"><֩></a>| <a href="http://<spider>" target="_blank"><֩></a>| <a href="http://<spider>" target="_blank"><֩></a>| <a href="http://<spider>" target="_blank"><֩></a>| <a href="http://<spider>" target="_blank"><֩></a>| <a href="http://<spider>" target="_blank"><֩></a>| <a href="http://<spider>" target="_blank"><֩></a>| <a href="http://<spider>" target="_blank"><֩></a>| <a href="http://<spider>" target="_blank"><֩></a>| <a href="http://<spider>" target="_blank"><֩></a>| <a href="http://<spider>" target="_blank"><֩></a>| <a href="http://<spider>" target="_blank"><֩></a>| <a href="http://<spider>" target="_blank"><֩></a>| <a href="http://<spider>" target="_blank"><֩></a>| <a href="http://<spider>" target="_blank"><֩></a>| <a href="http://<spider>" target="_blank"><֩></a>| <a href="http://<spider>" target="_blank"><֩></a>| <ı> <ı> <ı> <ı> <ı> <ı> <script> (function(){ var bp = document.createElement('script'); var curProtocol = window.location.protocol.split(':')[0]; if (curProtocol === 'https') { bp.src = 'https://zz.bdstatic.com/linksubmit/push.js'; } else { bp.src = 'http://push.zhanzhang.baidu.com/push.js'; } var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(bp, s); })(); </script> </body> </html>