?!DOCTYPE html> 公司动?- 常州市上能锅炉有限公?/title> <meta name="applicable-device" content="pc,phone"/> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-transform"/> <meta name="MobileOptimized" content="width"/> <meta name="HandheldFriendly" content="true"/> <link href="/template/YXX0001/css/style.css" rel="stylesheet" type="text/css"> <link href="/template/YXX0001/css/nei.css" rel="stylesheet" type="text/css"> <!-- <link rel='stylesheet' type="text/css" href="/template/YXX0001/css/pagesize1.css" /> --> <script type="text/javascript" src="/template/YXX0001/js/jquery-1.8.0.min.js"></script> <script language="javascript" src="/template/YXX0001/js/slide.js"></script> <script type="text/javascript" src="/template/YXX0001/js/jquery.superslide.2.1.1.js" /></script> <script type="text/javascript" src="/template/YXX0001/js/public.js"></script> <script type="text/javascript" src="/template/YXX0001/js/sdmenu.js"></script> <script type="text/javascript" src="/template/YXX0001/js/foucsbox.js" ></script> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-transform" /> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-siteapp" /> </head> <body> <div style="position:fixed;left:-9000px;top:-9000px;"></div> <div class="pageTop"> <div class="paTBox"> <div id="demo1p" class="ttop"> <div id="indemo1p"> <div id="demo1p1"> <p>常州市上能锅炉有限公怸业制造导热a?导热油加热炉,燃气导热沚w?燃气导热油炉,燃气导热油加热炉,熔盐加热?燃气熔盐?燃气熔盐加热?热能中心,热能中心成套解决ҎQ这些品优势多,锅炉寿命?燃料?h实惠.真诚的期待与你合作共赢?/p> </div> <div id="demo1p2"></div> </div> </div> <div class="Fptline"> <p> <script type="text/javascript" src="http://home.nestcms.com/27511/stat/"></script> </p> </div> <div class="Sptline"> <a href="/" title="常州市上能锅炉有限公? rel="nofollow"><img src="/uploads/logo/20191015015714.png" alt="常州市上能锅炉有限公? class="logo"></a> <dl> <dd>服务热线Q?/dd> <dt>0519-82052399</dt> </dl> </div> </div> </div> <div class="nav"> <div class="navBox" id="navmenu"> <ul class="menu"> <li class="mainlevel libh"> <a href="/" title="首页" rel="nofollow">首页</a> </li> <li class="mainlevel"> <a href="/about/" title="上能锅炉" rel="nofollow" class="navList">上能锅炉</a> </li> <li class="mainlevel"> <a href="/rqdryl/" title="燃气导热油炉" rel="nofollow" class="navList">燃气导热油炉</a> </li> <li class="mainlevel"> <a href="/rqryl/" title="燃气熔盐? rel="nofollow" class="navList">燃气熔盐?/a> </li> <li class="mainlevel"> <a href="/rnzx/" title="热能中心" rel="nofollow" class="navList">热能中心</a> </li> <li class="mainlevel"> <a href="/about/about13.html" title="技术服? rel="nofollow" class="navList">技术服?/a> </li> <li class="mainlevel"> <a href="/about/about14.html" title="成功案例" rel="nofollow" class="navList">成功案例</a> </li> <li class="mainlevel"> <a href="/news/" title="新闻动? rel="nofollow" class="navList">新闻动?/a> </li> <li class="mainlevel"> <a href="/contact/" title="联系我们" rel="nofollow" class="navList">联系我们</a> </li> </ul> </div> </div> <div class="ban"> <div class="banPa"> <div id="foucsBox"> <ul class="imgCon"></ul> <div class="foucs"></div> </div> <script type="text/javascript"> imgLink = new Array(); picarr = new Array(); textarr = new Array(); var swf_width=1920; var swf_height=480; var files = ""; var links = ""; var texts = ""; picarr[1] = "/uploads/link/20200825105716.jpg"; picarr[2] = "/uploads/link/20200825105733.jpg"; picarr[3] = "/uploads/link/20200825105743.jpg"; imgLink[1] = "javascript:void(0)"; imgLink[2] = "javascript:void(0)"; imgLink[3] = "javascript:void(0)"; for(i=1;i<picarr.length;i++){ if(files=="") files = picarr[i]; else files += "|"+picarr[i]; $(".imgCon").append(" <li><a target='_blank'><img src="+picarr[i]+" /></a></li>");//调用后台囄 } for(i=1;i<imgLink.length;i++){ if(links=="") links = imgLink[i]; else links += "|"+imgLink[i]; $(".imgCon").find("a").attr("href",imgLink[i]);//调用后台链接 } for(i=1;i<textarr.length;i++){ if(texts=="") texts = textarr[i]; else texts += "|"+textarr[i]; } </script> </div> </div> <div class="main"> <div class="main_left"> <div class="leftitem"> <div class="tit"> 栏目D </div> <div class="cates"> <dl> <dt> 新闻动? </dt> <dd> <a href="/news/gsdt/" title="公司动?>公司动?/a> </dd> <dd> <a href="/news/ctjjfa/" title="成套解决Ҏ">成套解决Ҏ</a> </dd> <dd> <a href="/news/rqdrygl/" title="燃气导热沚w?>燃气导热沚w?/a> </dd> <dd> <a href="/news/rqryjrl/" title="燃气熔盐加热?>燃气熔盐加热?/a> </dd> <dd> <a href="/news/hydt/" title="行业动?>行业动?/a> </dd> <dd> <a href="/news/cjhd/" title="常见回答">常见回答</a> </dd> <dd> <a href="/news/rnzx/" title="热能中心">热能中心</a> </dd> <dd> <a href="/news/rqzqgl/" title="燃气蒸汽锅炉">燃气蒸汽锅炉</a> </dd> </dl> </div> </div> <div class="leftitem"> <div class="tit"> 重点案例 </div> <div class="tcp"> <a href="/supply/70.html" title="燃气导热沚w炉的生工艺"> <img src="http://cmsimgshow.zhuchao.cc/27511/201910171458291352751193519.png?path=www.bucucu.com/uploads/cp/201910171458291352751193519.png" alt="燃气导热沚w炉的生工艺" title="燃气导热沚w炉的生工艺" /> <p>燃气导热沚w炉的生工艺</p> </a> </div> <div class="tcp"> <a href="/supply/69.html" title="燃气导热沚w炉技术解x?> <img src="http://cmsimgshow.zhuchao.cc/27511/201910171454160732751193057.png?path=www.bucucu.com/uploads/cp/201910171454160732751193057.png" alt="燃气导热沚w炉技术解x? title="燃气导热沚w炉技术解x? /> <p>燃气导热沚w炉技术解x?/p> </a> </div> </div> <div class="leftitem"> <div class="tit"> 联系我们 </div> <div class="lianxi"> <dl> <dt> <div>服务热线</div> <div class="telx">0519-82052399</div> </dt> <!--大类--> <dd> 电话Q?3815029577 </dd> <dd> 邮箱Q?a rel="nofollow" href="mailto:13815029577@163.com">13815029577@163.com</a> </dd> <dd> 地址Q江苏省常州市新北区西夏墅丽江\50? </dd> </dl> </div> </div> </div> <div class="main_right"> <div class="sitemap"> 当前位置Q?a href="/">首页</a> > <a href="/news/rqdrygl\">燃气导热沚w?/a> </div> <div class="content"> <ul class="newslist"> <li> <div class="img"> <a href="/news/391.html" title="天燃气导热a?天燃气导热a锅炉-常州市上能锅炉有限公?><img src="/uploads/news/20200918051033.png" /></a> </div> <div class="txt"> <h2> <a href="/news/391.html" title="天燃气导热a?天燃气导热a锅炉-常州市上能锅炉有限公?> 天燃气导热a?天燃气导热a锅炉-常州市上能锅炉有限公? </a> </h2> <p> 天燃气导热a炉,天燃气热油炉是以(天燃气ؓ燃料Q以导热油ؓ热蝲体,利用热a循环泵强制液相@环,热能输送给用热讑֤Q而返回炉内重新加热的直流式热油炉Q其中含天燃气燃烧器与热油炉体,是用热设备供热的核心讑֤? 天燃气导热a炉,天燃气热油炉由(供热pȝQ燃烧系l,电器控制pȝQ三部䆾l成,... <a href="/news/391.html" style="color:#ff6600;text-decoration:none;" rel="nofollow"> 【点击详情? </a> </p> </div> </li> <div class="s"></div> <li> <div class="img"> <a href="/news/390.html" title="燃气导热油炉-燃气导热沚w炉优?常州市上能锅炉有限公?><img src="/uploads/news/20200918050857.jpg" /></a> </div> <div class="txt"> <h2> <a href="/news/390.html" title="燃气导热油炉-燃气导热沚w炉优?常州市上能锅炉有限公?> 燃气导热油炉-燃气导热沚w炉优?常州市上能锅炉有限公? </a> </h2> <p> 燃气导热沚w炉用寿命长Q炉本体׃氮炉膛盘受热面、对盘受热面和炉墙组成,多回E火道设计,低炉膛盘管受热面炉与Ҏ盘管受热面炉串联链接,多管q进Q热载体Q导热aQ从Ҏ受热面的N低温q入Q在经Ҏ受热面后再进入燃烧室膜式壁受热面q被加热C定的温度Q然后进入@环系l供用户使用Q无?.. <a href="/news/390.html" style="color:#ff6600;text-decoration:none;" rel="nofollow"> 【点击详情? </a> </p> </div> </li> <div class="s"></div> <li> <div class="img"> <a href="/news/389.html" title="燃气导热油炉-燃气导热沚w?常州市上能锅炉有限公?><img src="/uploads/news/20200918050701.jpg" /></a> </div> <div class="txt"> <h2> <a href="/news/389.html" title="燃气导热油炉-燃气导热沚w?常州市上能锅炉有限公?> 燃气导热油炉-燃气导热沚w?常州市上能锅炉有限公? </a> </h2> <p> 常州市上能锅炉有限公怸业制造以导热油ؓ介质的低氮燃气导热a炉,低燃气导热沚w炉,其规gؓQ?0-2000万大卡)供热温度高达350℃,供生产过E所需热能的用热设备供热? 燃气导热油炉Q燃气导热a锅炉用途: 常州市上能锅炉有限公怸业制造的燃气导热油炉Q燃气导热a锅炉产品Q广泛应用于xa、化?.. <a href="/news/389.html" style="color:#ff6600;text-decoration:none;" rel="nofollow"> 【点击详情? </a> </p> </div> </li> <div class="s"></div> <li> <div class="img"> <a href="/news/387.html" title="燃气导热沚w炉与燃气熔盐炉区?常州市上能锅炉有限公?><img src="/uploads/news/20200918045640.png" /></a> </div> <div class="txt"> <h2> <a href="/news/387.html" title="燃气导热沚w炉与燃气熔盐炉区?常州市上能锅炉有限公?> 燃气导热沚w炉与燃气熔盐炉区?常州市上能锅炉有限公? </a> </h2> <p> ①超低燃气导热沚w炉与低氮燃气熔盐炉pȝ的区别: 低氮燃气熔盐炉Q燃气熔盐加热炉Q是以天然气为燃料,以导热介质(熔盐Qؓ热蝲体,《导热介质(熔盐Q在熔盐槽内预先通过电加热器加热到熔点ؓ142℃以上,使导热介质(熔盐Q变为液体》,利用高温熔盐泵生的动力强制液相循环Q将导热介质Q熔盐)输送到燃气... <a href="/news/387.html" style="color:#ff6600;text-decoration:none;" rel="nofollow"> 【点击详情? </a> </p> </div> </li> <div class="s"></div> <li> <div class="img"> <a href="/news/386.html" title="燃气导热油炉-燃气导热沚w?低导热油炉-低导热沚w炉批?常州市上能锅炉有限公?><img src="/uploads/news/20200918045523.png" /></a> </div> <div class="txt"> <h2> <a href="/news/386.html" title="燃气导热油炉-燃气导热沚w?低导热油炉-低导热沚w炉批?常州市上能锅炉有限公?> 燃气导热油炉-燃气导热沚w?低导热油炉-低导热沚w炉批?常州市上能锅炉有限公? </a> </h2> <p> 燃气导热油炉Q燃气导热a锅炉是以(天然气、城市煤气、其他可燃气Qؓ燃料Q以导热油ؓ热蝲体,利用热a循环泵强制液相@环,热能输送给用热讑֤Q而返回炉内重新加热的直流式特U工业锅炉? 低导热油炉Q低氮导热a锅炉是由(燃气导热油炉?.. <a href="/news/386.html" style="color:#ff6600;text-decoration:none;" rel="nofollow"> 【点击详情? </a> </p> </div> </li> <div class="s"></div> <li> <div class="img"> <a href="/news/382.html" title="燃气导热沚w?燃气导热油炉供热pȝ工作原理-常州市上能锅炉有限公?><img src="/uploads/news/20200917045339.jpg" /></a> </div> <div class="txt"> <h2> <a href="/news/382.html" title="燃气导热沚w?燃气导热油炉供热pȝ工作原理-常州市上能锅炉有限公?> 燃气导热沚w?燃气导热油炉供热pȝ工作原理-常州市上能锅炉有限公? </a> </h2> <p> 低燃气导热沚w炉供热系l的工作原理 低燃气导热沚w炉供热系l是以燃气导热a锅炉为核心,各附属设备、A器A表、用热设备组成燃气有热体炉供热系l? 低燃气导热沚w炉供热系l的工作原理图: 注入式工作原理图 在以上原理框图中Q有机热载体是由循环泵输出—→低燃气导热沚w炉—→热用... <a href="/news/382.html" style="color:#ff6600;text-decoration:none;" rel="nofollow"> 【点击详情? </a> </p> </div> </li> <div class="s"></div> </ul> <div class="pagess"> <div id='pagesize'> <ul><li class="previous_s">上一?/li> <li class="pages_solid">1</li> <li class="pages_hollow"><a href="News_2.html" >2</a></li> <li class="pages_hollow"><a href="News_3.html" >3</a></li> <li class="pages_hollow"><a href="News_4.html" >4</a></li> <li class="pages_hollow"><a href="News_5.html" >5</a></li> <li class="pages_hollow"><a href="News_6.html" >6</a></li> <li class="pages_hollow"><a href="News_7.html" >7</a></li> <li class="pages_hollow"><a href="News_8.html" >8</a></li> <li class="pages_hollow"><a href="News_9.html" >9</a></li> <li class="pages_hollow"><a href="News_10.html" >10</a></li> <li class="next"><a href="News_2.html">下一?/a></li></ul> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="pageBotm"> <div class="pageDBox"> <div class="linkLine"> <img src="/template/YXX0001/images/linkname.jpg" alt="" title=""/> <div id="demo2p"> <div id="indemo2p"> <div id="demo2p1"> <p>常州市上能锅炉有限公怸业制?a href="http://www.bucucu.com/rqdryl/" title="燃a燃气导热沚w? target="_blank">燃a燃气导热沚w?/a>Q?a href="http://www.bucucu.com/rqdryl/Products_2.html" title="燃a燃气导热油炉" target="_blank">燃a燃气导热油炉</a>Q?a href="http://www.bucucu.com/rqdryl/Products_3.html" title="燃a燃气导热油加热炉" target="_blank">燃a燃气导热油加热炉</a>Q?a href="http://www.bucucu.com/rqryl/" title="燃a燃气熔盐? target="_blank">燃a燃气熔盐?/a>Q?a href="http://www.bucucu.com/rqryl/Products_2.html" title="燃a燃气熔盐加热? target="_blank">燃a燃气熔盐加热?/a>Q?a href="http://www.bucucu.com/rnzx/" title="热能中心" target="_blank">热能中心</a>Q?a href="http://www.bucucu.com/supply/48.html" title="热能中心成套解决Ҏ" target="_blank">热能中心成套解决Ҏ</a>q些产品优势多,锅炉寿命长,燃料省,h实惠.真诚的期待与你合作共赢?/p> </div> <div id="demo2p2"></div> </div> </div> </div> <p class="subNav"> <a href="/" title="首页" rel="nofollow">首页</a>| <a href="/about/" title="上能锅炉" rel="nofollow">上能锅炉</a>| <a href="/rqdryl/" title="燃气导热油炉" rel="nofollow">燃气导热油炉</a>| <a href="/rqryl/" title="燃气熔盐? rel="nofollow">燃气熔盐?/a>| <a href="/rnzx/" title="热能中心" rel="nofollow">热能中心</a>| <a href="/about/about13.html" title="技术服? rel="nofollow">技术服?/a>| <a href="/about/about14.html" title="成功案例" rel="nofollow">成功案例</a>| <a href="/news/" title="新闻动? rel="nofollow">新闻动?/a>| <a href="/contact/" title="联系我们" rel="nofollow">联系我们</a>| <a href="/sitemap.html" title="|站地图">|站地图</a>| <a href="/sitemap.xml" title="XML">XML</a> </p> <div class="pageDLine"> <p> <span>版权所?copy;www.bucucu.com (<a rel="nofollow" title="复制链接" href="javascript:copyURL();" target="_parent">复制链接</a>) <a rel="nofollow" href="http://www.bucucu.com"> 常州市上能锅炉有限公?/a></span> 备案P<a target="_blank" rel="nofollow">苏ICP?6068629?3</a><br> <span>电话Q?519-82052399</span>邮箱Q?a rel="nofollow" href="mailto:13815029577@163.com">13815029577@163.com</a><br> <span>地址Q江苏省常州市新北区西夏墅丽江\50?/span><br> 燃气导热油炉哪家好?供应订做多少钱?燃气熔盐炉怎么P诚信公司专业以批发h格大量现货提供燃油燃气导热a锅炉、燃气导热a锅炉、燃气熔盐加热炉、燃气导热a加热炉等品质优良的品及报hQ欢q来는产定Ӟ<br> <script type="text/javascript" src="http://home.nestcms.com/cmode/"></script> <script type="text/javascript" src="http://home.nestcms.com/year/2016-10-14/"></script> <script type="text/javascript">var cnzz_protocol = (("https:" == document.location.protocol) ? "https://" : "http://");document.write(unescape("%3Cspan id='cnzz_stat_icon_1278129178'%3E%3C/span%3E%3Cscript src='" + cnzz_protocol + "v1.#/z_stat.php%3Fid%3D1278129178%26show%3Dpic' type='text/javascript'%3E%3C/script%3E"));</script> Powered by<a title="企业pȝ" target="_blank" rel="nofollow">{l</a> </p> <img src="/template/YXX0001/images/ewm.jpg" alt="" class="ewm"> </div> </div> </div> <script> $(function() { var daohang = $('#daohang').find("li"); var cons = $("#cons").children("div"); daohang.bind("mouseover", function() { daohang.removeClass("specialLi"); var ind = $(this).index(); cons.hide(); cons.eq(ind).show(); $(this).addClass("specialLi"); }) }); </script> <script> <!-- var speed3=20; //数字大速度慢 var tab30=document.getElementById("demo1p"); var tab31=document.getElementById("demo1p1"); var tab32=document.getElementById("demo1p2"); tab32.innerHTML=tab31.innerHTML; function Marquee3(){ if(tab32.offsetWidth-tab30.scrollLeft<=0) tab30.scrollLeft-=tab31.offsetWidth else{ tab30.scrollLeft++; } } var MyMar3=setInterval(Marquee3,speed3); tab30.onmouseover=function() {clearInterval(MyMar3)}; tab30.onmouseout=function() {MyMar3=setInterval(Marquee3,speed3)}; --> </script> <script> <!-- var speed4=20; //数字大速度慢 var tab40=document.getElementById("demo2p"); var tab41=document.getElementById("demo2p1"); var tab42=document.getElementById("demo2p2"); tab42.innerHTML=tab41.innerHTML; function Marquee4(){ if(tab42.offsetWidth-tab40.scrollLeft<=0) tab40.scrollLeft-=tab41.offsetWidth else{ tab40.scrollLeft++; } } var MyMar4=setInterval(Marquee4,speed4); tab40.onmouseover=function() {clearInterval(MyMar4)}; tab40.onmouseout=function() {MyMar4=setInterval(Marquee4,speed4)}; --> </script> <a href="http://www.bucucu.com/">国产精品国产自线拍_成本人妻片无码中文字幕免费_丰满少妇a片按摩视频_人妻av无码专区久久_国产色秀视频在线播放</a> <a href="http://<spider>" target="_blank"><֩></a>| <a href="http://<spider>" target="_blank"><֩></a>| <a href="http://<spider>" target="_blank"><֩></a>| <a href="http://<spider>" target="_blank"><֩></a>| <a href="http://<spider>" target="_blank"><֩></a>| <a href="http://<spider>" target="_blank"><֩></a>| <a href="http://<spider>" target="_blank"><֩></a>| <a href="http://<spider>" target="_blank"><֩></a>| <a href="http://<spider>" target="_blank"><֩></a>| <a href="http://<spider>" target="_blank"><֩></a>| <a href="http://<spider>" target="_blank"><֩></a>| <a href="http://<spider>" target="_blank"><֩></a>| <a href="http://<spider>" target="_blank"><֩></a>| <a href="http://<spider>" target="_blank"><֩></a>| <a href="http://<spider>" target="_blank"><֩></a>| <a href="http://<spider>" target="_blank"><֩></a>| <a href="http://<spider>" target="_blank"><֩></a>| <a href="http://<spider>" target="_blank"><֩></a>| <a href="http://<spider>" target="_blank"><֩></a>| <a href="http://<spider>" target="_blank"><֩></a>| <a href="http://<spider>" target="_blank"><֩></a>| <a href="http://<spider>" target="_blank"><֩></a>| <a href="http://<spider>" target="_blank"><֩></a>| <a href="http://<spider>" target="_blank"><֩></a>| <a href="http://<spider>" target="_blank"><֩></a>| <a href="http://<spider>" target="_blank"><֩></a>| <a href="http://<spider>" target="_blank"><֩></a>| <a href="http://<spider>" target="_blank"><֩></a>| <a href="http://<spider>" target="_blank"><֩></a>| <a href="http://<spider>" target="_blank"><֩></a>| <a href="http://<spider>" target="_blank"><֩></a>| <a href="http://<spider>" target="_blank"><֩></a>| <a href="http://<spider>" target="_blank"><֩></a>| <a href="http://<spider>" target="_blank"><֩></a>| <a href="http://<spider>" target="_blank"><֩></a>| <a href="http://<spider>" target="_blank"><֩></a>| <a href="http://<spider>" target="_blank"><֩></a>| <a href="http://<spider>" target="_blank"><֩></a>| <a href="http://<spider>" target="_blank"><֩></a>| <a href="http://<spider>" target="_blank"><֩></a>| <a href="http://<spider>" target="_blank"><֩></a>| <ı> <ı> <ı> <ı> <ı> <ı> <script> (function(){ var bp = document.createElement('script'); var curProtocol = window.location.protocol.split(':')[0]; if (curProtocol === 'https') { bp.src = 'https://zz.bdstatic.com/linksubmit/push.js'; } else { bp.src = 'http://push.zhanzhang.baidu.com/push.js'; } var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(bp, s); })(); </script> </body> </html>